fbpx

Search Results for: kom og folg meg

Følg meg! – Oddvar Søvik

Å være disippel er å følge Jesus og gjøre hans vilje.

Hvorfor skrive en bok om disippelskap? Jo, fordi det synes å ha blitt en oppfatning blant oss at det å være en kristen, og det å leve som en kristen, er to forskjellige ting. Vi har satt et skille mellom det å tro på Jesus, og det å følge Jesus, mellom det å ha Jesus som Frelser og det å ha ham som Herre. Vi har blitt Ordets hørere, men ikke dets gjørere. Dermed har det også blitt et skille mellom det å være en kristen og det å være en disippel. Men det skillet finnes ikke i Bibelen. Det er en og samme sak!

Mirakelmannen – Ted Dekker & Bill Bright

Ett menneske er nøkkelen til å finne Paktkisten – men han befinner seg langt inne i ørkenen, og ingen har sett ham siden han var gutt. I denne eksplosive oppfølgeren av «Mirakelbarnet», har Rebecca Soloman kommandoen over en gruppe militære og arkeologer på vei inn i den etiopiske ørkenen for å finne det ene mennesket […]

Da det brant i Rosenes by av Kåre Hegle

Da det brant i Rosenes by – Historien om Ung Visjon - Kåre Hegle

Da det brant i Rosenes by – historien om Ung Visjon er en spennende og utfordrende fortelling om det kristne ungdomsmiljøet som oppsto i Molde på 1970-tallet. Det startet da en stor gruppe tenåringer fra Skolelaget og Indremisjonen, sto frem og fortalte om sterke møter med Gud. Denne 50-årshistorien er en åpen og detaljert beskrivelse […]