fbpx

Search Results for: tegnets forsvarere

Det siste slaget – Tegnets forsvarere 3 – Kristian Kapelrud

Epsilon er arving til tronen i Beta-Nia, men han ønsker absolutt ikke å bli konge! Hvordan skal han kunne redde folket fra fienden
i nord som hater Tegnets forsvarere og alt de står for? Epsilon har lenge satt sin lit til Diateken – et eldgammelt symbol. Men kan Diateken hindre krig, og kan den avsløre sannheten om tegn og bokstaver?