Alv Magnus

Forfatter

Alv Magnus

ALV MAGNUS har vært mangeårig leder for Ungdom i Oppdrag. Han har magistergraden i religionssosiologi fra Universitetet i Oslo der hans studier av Haugevekkelsen og dens virkninger på det norske samfunnet munnet ut i en større avhandling. Boken du holder i hånden er basert på forskningen fra den gang samt fortsatte studier av Haugebevegelsen i senere år.

Alv og hans kone Margareta har bodd på Grimerud Gård i mer enn 40 år og er fortsatt aktive i Ungdom i Oppdrag og i utbredelsen av evangeliet i Norge og videre ut i verden. De har tre barn og ni barnebarn. Hele familien er engasjert i Guds rikes arbeid på ulike arenaer.

Utgivelser

-28%
Lydbok
Opprinnelig pris var: kr249.Nåværende pris er: kr179.

ANBEFALINGER

 

«

Ved å fortelle Hauges historie utfordrer Alv Magnus vår tids kirke til å følge Jesus og til å bygge sin tro på Guds ord.»

Karl-Johan Kjøde

Norges kristelige student og skoleungdomslag (NKSS)

«

Det finnes bøker og det finnes Bøker. Denne boken er med stor B. Vi beveges og inspireres av den effekten genuin vekkelse og reformasjon hadde på vår nasjon, og vi får håp når vi ser hva som kan skje når Guds kall og kraft møter et «Ja!» fra oss. Dette er en klassiker…»

Elin Linde Fagerbakke

Leder Kvinner i Nettverk

«

En grundig, innholdsrik og opplysende beretning om et stykke norsk vekkelseshistorie med betydelig nedslagskraft for individet så vel som samfunnet. Les boken av Alv Magnus og bli styrket i troen på ’hva Ånden formår.’»

Magritt Brustad

Forkynner og bønneleder

Hans Nielsen Hauge – Mannen som forandret Norge av Alv Magnus

“Alv forteller historien om hvordan vekkelse formet det moderne Norge. For å forstå fremtiden er vi nødt til å kjenne fortiden. Derfor er hans boken utrolig viktig.”

– Andreas Nordli / Ungdom i Oppdrag