Kjell Aanensen er utdannet diakon og har arbeidet med kristen forkynnelse, undervisning og sjelesorg i Norge, Skandinavia og Mongolia. Teleios-kursene er en viktig del av hans virksomhet. Han er gift og bor sammen med sin kone på Jæren. De har fire barn og elleve barnebarn.

UTGIVELSER